Nyheter - Organiserte halvårlige teambyggingsaktiviteter

Organiserte teambyggingsaktiviteter midt i året

Nylig holdt Yiwu Sandro handelsselskap midtårskonferansen 2020 for å analysere ytelsesveksten i første halvdel av 2020 grundig, og understreke arbeidsfokuset i andre halvdel av 2020. Konferansen ble fulgt av spennende teambuilding-aktiviteter.Alle arbeidere deltok på møtet abd lyttet nøye til rapporten fra møtet, implementere ånden i møtet.Alle har en klar plan for 2021-målene og har full tillit til å nå 2021-målet.


Innleggstid: 19. august 2020